30073910_m
Helpdesk voor werkgevers

Loonbeslag heeft een grote impact op het leven van een werknemer. Het kan ook een negatieve invloed hebben op zijn of haar functioneren. Als een werknemer kampt met financiële problemen kan er beslag worden gelegd op zijn inkomen. U kunt uw werknemer helpen. 

Neem vrijblijvend contact op met onze helpdesk voor werkgevers.

Terug naar boven