Betalingsregeling voorstellen

Wanneer u het openstaande bedrag niet in één keer kunt betalen is het verstandig om een betalingsregeling voor te stellen. Om te komen tot een regeling die voor u én uw schuldeiser acceptabel is dient u inzicht te geven in uw financiële situatie. Dit doet u door onderstaand formulier in te vullen.

Indien uw voorstel akkoord wordt bevonden ontvangt u van ons een bevestiging. U dient echter zelf zorg te dragen voor tijdige betaling van de afgesproken termijnbedragen. Zodra de regeling niet (meer) wordt nagekomen vervalt deze en wordt het restant van het verschuldigde bedrag in één keer opeisbaar.

Let op: het doen van een betalingsvoorstel houdt niet in dat het incasso- of executietraject in uw dossier(s) wordt stopgezet. Dit gebeurt pas op het moment dat onze opdrachtgever uw voorstel goedkeurt en nadat wij de betalingsregeling aan u bevestigen.

Terug naar boven