Bemiddeling bij geschil / Mediation

Heeft u een zakelijk of persoonlijk geschil en wilt u verstoorde verhoudingen met de andere partij voorkomen? Zit u niet te wachten op een lange juridische strijd die veel geld kost? Zoekt u naar een oplossing voor het geschil die iedereen rust brengt? Houd dan de regie in eigen hand en kies ervoor om met behulp van onze mediator tot een voor alle partijen aanvaardbare oplossing te komen.

Gesprek in plaats van strijd

Onze onafhankelijke mediator brengt beide partijen met elkaar in gesprek. Dit gesprek is een eerste belangrijke stap naar aanvaardbare oplossing. Op een prettige en onafhankelijke manier zoekt de mediator naar de oorzaak van het geschil en brengt de verschillende zienswijzen in kaart. Maar er wordt ook gezocht naar de gezamenlijke belangen die er zijn. En die zijn er altijd. Immers, niemand is gebaat bij strijd.

Hoe lang duurt het bemiddelingstraject?

De lengte van het traject hangt af van de aard en heftigheid van het geschil. De ervaring leert dat na een of twee gesprekken de basis kan worden gelegd voor een aanvaardbare oplossing. Dat geeft beide partijen rust en zicht op een einde van het geschil binnen enkele maanden. Dit in tegenstelling tot een gang naar de rechter die veel langer duurt.

Wanneer is het moment om de mediator in te schakelen?

In een vroeg stadium van het geschil. Het is verstandig om een probleem niet te laten escaleren en te voorkomen dat beide partijen het gevoel hebben geen kant meer op te kunnen. Mocht deze situatie zich onverhoopt toch voordoen, ook dan is het inschakelen van onze mediator aan te raden. Zij zorgt ervoor dat partijen elkaar op neutraal terrein en onder professionele begeleiding kunnen spreken; een belangrijke voorwaarde om samen te werken aan een oplossing van het geschil.

Voor welk soort geschillen kan Zuyd Groep bemiddeling bieden?
 • Zakelijke geschillen
 • Arbeidsgeschillen
 • Burengeschillen
 • Familiegeschillen
 • Echtscheiding
Meer weten?

Worstelt u met een geschil en/of wilt u meer weten over onze bemiddeling? Neem dan vrijblijvend contact op met onze mediator, Ank Boers.

_MG_1252 aangesneden
Onze MfN Mediator

Ank Boers, onze gecertificeerde MfN-mediator (Mediatorfederatie Nederland) heeft een ruime ervaring in het tot elkaar brengen van partijen die een geschil hebben. Zij koppelt empathie aan zakelijkheid en objectiviteit en dat maakt haar tot de ideale gespreksleider.

Veelgestelde vragen over mediation

 • Wanneer kiest u voor mediation?

  Mediation is in veel situaties een geschikte vorm van geschilbemiddeling. Mediation wordt het meest toegepast bij echtscheidingen, arbeidsgeschillen en zakelijke geschillen. Maar ook bij familie- of burengeschillen kan mediation een uitkomst bieden. De belangrijkste voorwaarde voor een geslaagde mediation is dat beide partijen vrijwillig deelnemen. Als partijen tot overeenstemming komen worden de afspraken vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.

 • Wat kost mediaton?

  De kosten van een mediationtraject zijn afhankelijk van het aantal uren. De meeste mediationtrajecten worden in twee tot vijf sessies van anderhalf uur afgerond. Wilt u een inschatting van uw situatie en de kosten dan kunt u vrijblijvend contact opnemen.

  Soms worden de kosten van mediation gedekt door de rechtsbijstandsverzekering. Mensen met een laag inkomen komen in aanmerking voor een subsidie van de Raad voor Rechtsbijstand.

 • Hoe verloopt een mediationtraject?

  Een mediationtraject begint met het opstellen van een mediationovereenkomst. Daarin zijn de spelregels van de mediation vastgelegd. Als de communicatie tussen de partijen is verstoord zal de mediator er eerst aan werken deze weer op gang te brengen. Vervolgens worden de verschillende standpunten, emoties en belangen in kaart gebracht. Op basis daarvan wordt samen naar een oplossing gezocht. Tijdens het traject is er veel ruimte voor creatieve en duurzame oplossingen. Pas als er een oplossing is die voor beide partijen aanvaardbaar is wordt er een 'vaststellingsovereenkomst mediation' getekend.

 • Wat is de rol van de mediator?

  De mediator heeft verschillende taken zoals het aanbrengen van een gespreksstructuur en het bewaken van de voortgang en procedure zoals deze is vastgelegd in de mediationovereenkomst. De mediator zorgt ervoor dat alle partijen evenredig aan het woord komen en dat alle relevante feiten, standpunten, belangen en achtergronden in kaart worden gebracht. De mediation is erop gericht ruimte te kweken voor wederzijds begrip, op basis hiervan kan naar een oplossing worden gezocht. Als de oplossing eenmaal is gevonden zorgt de mediator ervoor dat deze wordt vastgelegd in de 'vaststellingsovereenkomst mediation'

 • Is mediation openbaar?

  Nee, mediation is vertrouwelijk. Beide partijen en de mediator moeten zich aan een geheimhoudingsplicht houden. Hierdoor ontstaat er een veilige omgeving waarin open over mogelijke oplossingen kan worden gesproken.

 • Mijn werkgever wil mediation, ik niet, wat nu?

  Mediation werkt niet onder dwang, maar alleen als beide partijen vrijwillig meewerken. Is dit niet het geval, dan is mediation voor jouw zaak niet geschikt.

 • Is mediation geschikt voor familiegeschillen?

  Mediation is goed toe te passen bij familiegeschillen. Deze geschillen zijn vaak langdurig en een grote variëteit aan emotionele en praktische aspecten spelen daarbij een rol. Tijdens het mediationtraject worden alle verschillende belangen, standpunten en emoties op een rij gezet. De mediator bewaakt de gespreksvoortgang en zorgt ervoor dat alle partijen aan het woord komen. Dit leidt tot meer wederzijds begrip voor elkaars standpunten, een betere verstandhouding en uiteindelijk tot de oplossing van het geschil.

Terug naar boven