Woningcorporaties

Uw corporatie voorziet mensen van woonruimte en zij betalen daarvoor maandelijks huur. Helaas komt het regelmatig voor dat huurders niet of niet op tijd hun huur betalen. Voor zowel de verhuurder als de huurder een ongewenste situatie, want het oplopen van huurschulden levert uiteindelijk alleen maar verliezers op.

De dienstverlening van Zuyd Groep is erop gericht om de oorzaak van de huurachterstand zo snel mogelijk te achterhalen, op een sociaal verantwoorde manier de schulden te incasseren en de huurder financieel handig te maken met behulp van financiële coaching. Zo worden nieuwe schulden en huisuitzettingen voorkomen.

Zuyd Groep biedt voor consulenten van woningcorporaties trainingen op maat aan om schuldenproblematiek te voorkomen en om vroegtijdig schuldenproblematiek te herkennen. Klik hier voor een voorbeeld en meer informatie.

Daarnaast zetten we een handig digitaal hulpmiddel voor vroegsignalering van financiële problemen in.

Sociaal verantwoord incasseren

Een duurzame verstandhouding met uw huurder is in uw belang. De uitdaging daarbij is om een goede balans te vinden tussen een sociale benadering van de huurder en correcte betaling van de huur. Daarom verdiepen wij ons in de mens achter de schuld. We zoeken naar de reden van de huurachterstand, gaan in gesprek met de huurder om een voor beide partijen redelijke betalingsregeling te vinden en we reiken handvatten aan om huurachterstand in de toekomst te voorkomen. Dit noemen wij sociaal verantwoord incasseren.

Huisuitzetting in het uiterste geval

Doet er zich onverhoopt een situatie voor waarbij een gerechtelijke procedure en eventuele gedwongen huisuitzetting niet te vermijden zijn, dan kan Zuyd Groep dit proces voor u verzorgen. Maar beter is om dit scenario te voorkomen door huurders met betalingsproblemen financiële coaching aan te bieden.

Financiële coaching

Het ontbreekt sommige mensen aan de basisprincipes van het gezond beheren van de eigen financiën. Het is ze helaas nooit geleerd. Daarnaast kunnen mensen door onverwachte gebeurtenissen in financiële problemen komen. Verlies van baan, terugval van de gezondheid of relatieproblemen kunnen iemands leven en financiën danig op zijn kop zetten. Onze financiële coach verdiept zich in de persoonlijke situatie van uw huurder, brengt met hem of haar de problemen in kaart en biedt handvatten om de situatie beheersbaar te maken. Dit brengt rust en biedt uw huurder de kans om huurachterstand te voorkomen.

Burenruzies kunnen leiden tot huurachterstand

Buren die elkaar het leven zuur maken, het komt helaas voor. Naast geluidsoverlast en pesterijen hebben veel klachten te maken met problemen in de tuin. Burenruzies kunnen leiden tot huurachterstanden als deze niet adequaat worden aangepakt. De verhuurder zoekt daarom naar een oplossing voor de overlast. Zuyd Groep biedt u hiervoor een effectief hulpmiddel: in de aanpak van woonoverlast biedt bemiddeling de juiste aanpak voor geschillen tussen buren. Door het tijdig inzetten van een mediator kan worden voorkomen dat de relatie tussen buren zó verslechterd, dat de zaak escaleert met alle gevolgen van dien. Onze gecertificeerde MfN Mediator wordt door onze cliënten veelvuldig met succes wordt ingezet. 

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact met ons op.

Terug naar boven