Bedrijven

Als ondernemer gaat al uw aandacht uit naar de kernactiviteit van uw bedrijf: uw product of dienst optimaal in de markt zetten. Dat wilt u zo houden en problemen die zich voordoen lost u dan ook snel en efficiënt op. Toch doen zich situaties voor waarbij de oplossing niet voor het grijpen ligt en dan is het aan te raden de professionele ondersteuning van Zuyd Groep in te zetten. Draag uw probleem over aan ons zodat u zich weer kunt concentreren op uw bedrijf.

Factuur niet betaald

Vroeg of laat overkomt dit elke ondernemer en het levert altijd ergernis, onnodige tijdverspilling en soms liquiditeitsproblemen op. Als uw eigen pogingen om de klant tot betaling aan te zetten niets hebben opgeleverd is het verstandig om uw vordering over te dragen aan onze afdeling Incasso. Wij kiezen er niet voor om eindeloos aanmaningen sturen, maar zetten een stap verder en gaan in uw naam in gesprek met de debiteur. Deze aanpak leidt in veel gevallen tot de gewenste uitkomst: uw vordering wordt betaald.

Naar Incasso.

Zakelijk of arbeidsgeschil

Geschillen op zakelijk gebied of met een van uw medewerkers kunnen leiden tot juridische procedures die geld en tijd kosten. Het is de uitdaging om de juridische fase te voorkomen en in een vroeg stadium te onderkennen dat er sprake is van een geschil, dat u en de andere partij er niet samen uitkomen en dat er professionele hulp is om het geschil op te lossen. U kunt namelijk een beroep doen op de mediator van Zuyd Groep. Ons uitganspunt bij het oplossen van geschillen is: ‘Een gesprek in plaats van een juridische strijd leidt vaak tot de echte oplossing van het geschil’.

Naar Mediation.

Financiële problemen van medewerkers

Een medewerker met financiële problemen presteert vaak niet optimaal en de zorgen hierover kunnen leiden tot problematisch gedrag of ziekteverzuim. Voor de werkgever worden de oorzaken van onderprestatie vaak pas duidelijk op het moment dat beslag op het loon wordt gelegd. Voor zowel werknemer en werkgever een ongewenste situatie.

Zuyd Groep kan u en uw werknemers helpen om financiële problemen in een vroeg stadium te onderkennen, bespreekbaar te maken en op te lossen voordat de zaak uit de hand loopt.

Onze financiële coach reikt u handvatten aan om de signalen van financiële problemen te onderkennen en de drempel om erover te spreken te verlagen. Afhankelijk van de situatie kunnen we een hulpmiddel voor vroegsignalering inzetten. Vervolgens begeleidt de coach uw medewerker naar een gezonde financiële situatie door samen met hem een budgetplan op maat te maken en hem tips en tricks te geven over hoe verstandig met zijn geld om te gaan. Zo worden grotere problemen voorkomen en krijgt de werknemer weer rust en vertrouwen in zijn financiële toekomst. Resultaat: een werknemer die zich weer met hart en ziel kan inzetten voor uw bedrijf. 

Naar Financieel gezond.

Zuyd Groep biedt trainingen op maat aan om schuldenproblematiek te voorkomen en om vroegtijdig schuldenproblematiek te herkennen. Klik hier voor een voorbeeld en meer informatie.

Terug naar boven