Veelgestelde vragen

Bekijk de antwoorden op de veelgestelde vragen aan Zuyd Groep. Misschien staat het antwoord op uw vraag op deze pagina. Zo niet, neem dan contact met ons op.

Financieel gezond

 • Hoe lang duurt bewindvoering?

  Bewindvoering duurt zo lang als dat nodig is. Elke vijf jaar wordt gekeken of het nodig is om er mee door te gaan. Voor de verlenging van het bewind wordt dan een officieel formulier ingevuld. Soms kan de bewindvoering eerder stoppen. De bewindvoerder kan samen met de cliënt een verzoek indienen bij de rechtbank om de bewindvoering stop te zetten.

 • Wat kost bewindvoering?

  De kosten van bewindvoering worden jaarlijks door de rechtbank vastgesteld. Kijk hier voor de tarieven van schuldhulpverlening. In bepaalde gevallen komt de cliënt in aanmerking voor een vergoeding van deze kosten door de gemeente. Wij vragen deze vergoeding voor onze cliënten aan.

 • Zijn jullie lid van een branchevereniging?

  Wij zijn lid van de branchevereniging Horus. Hiermee staan wij automatisch onder toezicht van de Stichting Financieel Toezicht Inkomensbeheer en zijn wij in het bezit van een AFM-vergunning (vergunningsnummer 12041674).

 • Heeft jullie organisatie een AFM vergunning?

  Ja, wij hebben een AFM vergunning. Ons vergunningsnummer is 12041674.

 • Hoeveel leefgeld krijg ik?

  Dat is voor elke cliënt anders. Voor aanvang van het bewind maken we samen een budgetplan. Dit plan wordt op maat gemaakt. Inkomsten en uitgaven worden op die manier duidelijk. En zo wordt ook duidelijk hoeveel leefgeld er over blijft.

 • Wordt de kinderbijslag doorbetaald?

  Ja, die wordt doorbetaald. In een enkel geval is hierop een uitzondering.

 • Wanneer kan iemand gebruik maken van schuldhulpverlening?

  Dat kan als inkomsten en uitgaven met elkaar in balans zijn, er geen nieuwe schulden worden gemaakt en aan bepaalde andere regels van schuldhulpverlening wordt voldaan. Schuldhulpverlening duurt drie jaar.

 • Wat is het Plinkr Platform?

  Het Plinkr Platform helpt hulpverleners en cliënten om samen de thuisadministratie weer op orde te krijgen.

 • Waar vind ik meer informatie over Plinkr?

  Op plinkr.nl is alle informatie te vinden.

Plinkr

 • Wat is het Plinkr Platform?

  Het Plinkr Platform helpt hulpverleners en cliënten om samen de thuisadministratie weer op orde te krijgen.

 • Waar vind ik meer informatie over Plinkr?

  Op plinkr.nl is alle informatie te vinden.

Brief van ons ontvangen?

 • Waarom is er bij mij beslag gelegd?

  Aan dit beslag is al heel wat vooraf gegaan.  De schuldeiser heeft u een aantal herinneringen gestuurd. U bent door ons of iemand anders gevraagd om te betalen of om uw verplichting na te komen. Daarnaast heeft u een vonnis of een dwangbevel ontvangen waarin u nogmaals dringend wordt verzocht om de betaling te voldoen. U heeft de schuld waar het om gaat niet (volledig) betaald. Dit is de reden dat er beslag is gelegd op uw inkomen, uw bankrekening, uw toeslagen van de Belastingdienst en/of uw (on)roerende zaken.

 • Wat zijn de gevolgen van een beslaglegging op mijn bankrekening?

  Alles wat op uw bankrekening staat op het moment van beslagleggen, valt onder het beslag. Er kunnen echter omstandigheden zijn waardoor niet al het geld op uw rekening onder het beslag valt. Bijvoorbeeld wanneer er al beslag ligt op uw salaris en u verder alleen maar salaris op uw bankrekening ontvangt. Neem in dat geval direct contact met ons op.

  Blokkade bankrekening
  De bank blokkeert na de beslaglegging de rekening vaak direct. De bank is verplicht de in beslag genomen tegoeden af te dragen aan de beslaglegger. Betalingen die na het beslag op uw rekening binnen komen, vallen niet onder het beslag. Daarom moet u contact met uw bank opnemen om zo snel mogelijk weer over uw rekening te beschikken.

 • Wat zijn de gevolgen van een beslaglegging op mijn loon of uitkering?

  Uw werkgever of uitkeringsinstantie is verplicht een deel van uw loon of uitkering in te houden en niet langer aan u uit te betalen. Dit deel van uw inkomen wordt aan ons (of de eerste beslaglegger) afgedragen om uw schuld te voldoen.

 • Wat is een ontruiming?

  Een woning (pand) wordt ontruimd zodat de verhuurder weer over de woning kan beschikken om die aan iemand anders te verhuren. Bij een ontruiming dienen alle personen het pand te verlaten. De goederen uit het pand worden verwijderd en op de openbare weg geplaatst. Ook wordt er een nieuw slot op de deur geplaatst. U heeft dan geen toegang meer tot het pand.

 • Waarom wordt ontruimd?

  Aan de ontruiming is al heel wat vooraf gegaan. De verhuurder heeft een aantal betaalherinneringen naar u gestuurd. U bent door ons of een andere partij gevraagd te betalen of uw verplichtingen na te komen. Helaas is de kwestie niet opgelost. De rechter heeft u daarom veroordeeld tot betaling van de gevorderde bedragen en tot ontruiming van de woning. Ondanks dat u officieel in kennis bent gesteld van dit vonnis heeft u niet voldaan aan de inhoud ervan. 

 • Wat zijn de gevolgen van een beslaglegging op mijn woning of andere onroerende zaak?

  In het proces-verbaal dat de gerechtsdeurwaarder aan u heeft overhandigd of nog gaat overhandigen, staat omschreven welke zaken in beslag zijn genomen. Door het beslag kunt u uw woning niet meer verkopen. Als er een hypotheek rust op uw woning of andere onroerende zaak, wordt de hypotheekbank door ons op de hoogte gesteld van het beslag. In veel gevallen neemt de hypotheekbank contact met u op.

 • Wat gebeurt er bij een ontruiming?

  De gerechtsdeurwaarder voert uw inboedel af uit de woning en plaatst deze op de openbare weg. Daarmee is zijn taak voltooid. U bent zelf verantwoordelijk voor het van de straat halen van uw inboedel. Als uw inboedel op straat staat, is er een grote kans op schade en/of diefstal van uw spullen. Als u zelf uw inboedel niet meeneemt of van de straat verwijdert, voert mogelijk de gemeente of woningverhuurder uw inboedel af. Hoe dit gaat verschilt per gemeente.

 • Welke mogelijkheden heb ik bij een ontruiming?

  1) Lever uw woning leeg op
  Als de gemeente of verhuurder uw inboedel moet opslaan, krijgt u de inboedel pas terug nadat u de opslagkosten heeft betaald. Het is dus altijd verstandig om zelf voor de datum van de ontruiming uw woning leeg te maken en de sleutels in te leveren bij ons of bij de verhuurder. Dat scheelt u een hoop kosten.

  2) Betaal de openstaande schuld
  Misschien kunt u de ontruiming nog voorkomen door de openstaande schuld te betalen of een regeling te treffen. Het is echter niet zeker of de verhuurder bereid is u in de woning te laten wonen. Wij kunnen u hier meer over vertellen. Neem dus altijd zo snel mogelijk contact op!

  3) Zoek hulp bij uw schulden
  Aarzel niet om hulp te zoeken bij uw schulden. De eerste stap hiertoe is altijd vervelend. Misschien schaamt u zich of denkt u dat u het probleem zelf kunt oplossen. Het vragen van hulp kan u rust geven en biedt u de mogelijkheid om uit de schulden te komen.

 • Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met de vordering of de hoogte van het bedrag?

  Afhankelijk van de fase waarin een zaak zich bevindt, kunt u wel of geen bezwaar maken tegen de vordering. Soms kan dat met een simpele brief, soms heeft u daar juridische bijstand voor nodig.  

Betalen of betalingsregeling

 • Ik moet een schuld betalen. Hoe kan ik dit doen?

  U hebt de mogelijkheid om de schuld direct via iDEAL te voldoen. Met iDEAL kunt u vertrouwd, veilig en gemakkelijk online betalen. U rekent af in de vertrouwde internetomgeving van uw eigen bank. Ook kunt u het verschuldigde bedrag contant of per pin betalen op één van de locaties van Zuyd Groep.

 • Ik wil graag betalen via mijn eigen bank?

  Wilt u via uw eigen bank betalen? Dan kunt u de betaling overmaken op één van onze rekeningen. 
  Klik hier voor onze rekeningnummers waarop u kunt betalen.

 • Ik heb een schuld en ik kan deze niet meteen betalen. Wat nu?

  Lukt het u niet om te betalen binnen de gestelde termijn? Tref dan een betalingsregeling of vraag uitstel van betaling aan.

 • Kan ik een betaallink ontvangen?

  Liever een betaallink ontvangen? Neem contact met ons of vraag een link aan via whatsapp

 • Waarom ontvang ik een betaalverzoek als ik al heb betaald?

  U heeft van ons het verzoek gekregen om een bedrag te betalen. Maar u heeft dit al gedaan. Zorg er dan voor dat wij zo snel mogelijk een kopie van uw betaalbewijs ontvangen onder vermelding van uw dossiernummer. 

 • Wat kan ik doen als ik zelf niet meer uit mijn schulden kom?

  Als u zelf geen oplossingen meer ziet om uw schulden af te lossen, is het verstandig hulp te zoeken. Bijvoorbeeld bij een kredietbank, maatschappelijk werk of uw gemeente. Bekijk de pagina Schuldenwijzer voor meer informatie. 

 • Kan ik een automatische incasso doorgeven?

  Helaas is dit niet mogelijk. Wij adviseren u om een periodieke overboeking in te stellen op uw bankrekening om het bedrag van uw betalingsregeling automatisch te laten afschrijven.

Beslagvrije voet

 • Wat is de beslagvrije voet?

  De beslagvrije voet is van toepassing wanneer een gerechtsdeurwaarder beslag heeft gelegd op uw inkomen. Een deel van het inkomen valt niet onder het beslag. Dit deel heet de beslagvrije voet. Op dit deel van het inkomen mag de deurwaarder geen beslag leggen. De beslagvrije voet is het minimumbedrag waarop u recht hebt om in uw levensonderhoud te voorzien. Kijk op Beslagvrije voet voor meer informatie.

 • Hoe bereken ik zelf mijn beslagvrije voet?

  Wilt u zelf uw beslagvrije voet berekenen?  Dat kan met de rekenmodule op het burgerportaal van de overheid.

 • De deurwaarder heeft beslag gelegd en ik heb daardoor niet voldoende geld. Wat nu?

  U kunt een herberekening aanvragen van uw beslagvrije voet door een vragenlijst bepaling beslagvrije voet in te vullen. Wanneer wij de vragenlijst hebben ontvangen, nemen wij binnen drie werkdagen contact met u op om de hoogte van de beslagvrije voet met u te bespreken. Lees meer over de herberekening van de beslagvrije voet.

Voor werkgevers

 • Wat zijn de verplichtingen van de werkgever bij loonbeslag?
  Informeren Informatieverzoek beantwoorden van de beslaglegger.

  Verklaren Na het leggen van het beslag heeft u twee weken de tijd om de verklaring derdenbeslag in te vullen en op de sturen naar de beslaglegger. LET OP! U geeft verklaring af binnen vier weken na het leggen van het beslag, als de medewerker u dit binnen twee weken na het leggen van het beslag schriftelijk verzoekt.

  Bewaren u moet alles wat u aan de medewerker verschuldigd bent en onder het beslag valt onder u houden.

  Afdragen u moet bij elke salarisbetaling alles boven de beslagvrije voet overmaken naar de beslaglegger totdat de totale vordering voldaan is en u de schriftelijke bevestiging heeft gekregen dat alles betaald is.

 • Wanneer wordt de beslagvrije voet vastgesteld?
  Bij het loonbeslag. Doet de medewerker binnen 4 weken een verzoek om aanpassing van de beslagvrije voet bij de beslaglegger, dan wordt de beslagvrije voet met terugwerkende kracht gecorrigeerd tot aan het moment van beslaglegging. Doet hij dat later, dan wordt de beslagvrije voet gecorrigeerd vanaf datum dat om de aanpassing is verzocht. De beslagvrije voet wordt (maximaal voor de helft) verlaagd met eventueel ander inkomen van de werknemer of inkomen van de partner.
 • Ligt er ook beslag op een onkostenvergoeding van de werknemer, zoals voor reiskosten?
  Nee, een onkostenvergoeding valt niet onder het beslag, tenzij deze als fiscaal loon wordt beschouwd.
 • Moet het vakantiegeld (en een dertiende maand) naar de deurwaarder overgemaakt worden?
  Ja, dit moet ook naar de deurwaarder.
  LET OP! Wanneer het inkomen gelijk of lager is dan de toepasselijke bijstandsnorm en er wordt maandelijks 5% van het inkomen incl. vakantiegeld afgedragen, dan valt het vakantiegeld niet onder het beslag.
 • Wat moet er gedaan worden als andere deurwaarders ook beslag leggen?

  Bij meerdere beslagen op het inkomen van uw medewerker treedt er een coördinerend deurwaarder (CDW) op. Dit is uw enige aanspreekpunt voor alles wat met het beslag te maken heeft. Van de beslaglegger die optreedt als CDW ontvangt u daarover bericht.

  U draagt af aan de CDW. De hoofdregel is dat dit de beslaglegger is die het eerste beslag heeft gelegd. Hij int ten behoeve van de gezamenlijke beslagleggers en zorgt voor verdeling onder de (preferente) beslagleggers.

 • Wanneer wordt een andere beslaglegger CDW?

  De beslaglegger die met een dwangbevel vereenvoudigd beslag heeft gelegd voor een preferente vordering (voordat de deurwaarder beslag legde) is de CDW.

  De overheid die vereenvoudigd beslag legt voor een preferente vordering (voordat of nadat de deurwaarder beslag heeft gelegd) is de CDW.
 • Kan de werkgever een openstaande vordering verrekenen?
  De werkgever mag een openstaande vordering verrekenen met het uit te betalen loon en dit gaat voor op een loonbeslag. Voorwaarde is wel dat de vordering direct opeisbaar is en eerder verstrekt is dan dat er beslag gelegd is op het loon.
 • Wordt de premie voor de zorgverzekering aan het CAK betaald uit de beslagvrije voet?
  Ja, na de betaling van de bestuursrechtelijke premie van € 147,80 (2021) wordt het restant van de beslagvrije voet naar de medewerker overgemaakt.
 • Heeft u vragen over loonbeslag? 

  Bel of mail dan met de gratis helpdesk van Zuyd Groep. 
  Telefonisch zijn we bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur.

Incasso

 • Wat is incasso?

  Incasso is een manier om een betaling te innen van uw klant. Dit kunt u zelf doen door bijvoorbeeld een automatische incasso. Maar wanneer uw klant niet wil betalen, dan wordt het traject van een incassobureau of deurwaarderskantoor ook incasso genoemd.

 • Wat is een incassotraject?

  Dit is het traject dat een incassobureau of deurwaarder doorloopt om een niet-betaalde factuur te incasseren. Dit traject kan uit twee fases bestaan: het minnelijke traject en het gerechtelijke traject. Wordt de factuur betaald tijdens het minnelijke traject dan is het gerechtelijke traject niet nodig.

 • Wat is minnelijke incasso?

  Tijdens het minnelijke incassotraject wordt de niet-betalende klant aangemaand de vordering te betalen. Heeft dit geen resultaat dan wordt de volgende fase van het incassotraject ingezet: de gerechtelijke incasso.

 • Wat is gerechtelijke incasso?

  Gerechtelijke incasso is de tweede fase in het incassotraject. Als een betaling in de eerste fase, de minnelijke incasso, uitblijft dan is de volgende stap om een gerechtelijke procedure te starten.

 • Wat is een WIK-brief?

  Een 14-dagen (WIK) brief is een wettelijk verplichte laatste herinnering die wij naar uw klant sturen. Deze brief is alleen verplicht wanneer uw klant een particulier is of een onderneming met privé-aansprakelijkheid.

 • Wat is een dagvaarding?

  Een dagvaarding is een officieel document met daarin een oproep aan uw klant om voor de rechter te verschijnen. In de dagvaarding kan uw klant precies teruglezen waarom hij voor de rechter moet verschijnen (eis, bedrag openstaande facturen en de gemaakte kosten).

 • Wat is een kostenvoorschot?

  Voordat er een gerechtelijke procedure wordt gestart, zijn wij wettelijk verplicht om u een kostenvoorschot te laten betalen. Met dit voorschot betalen wij externe partijen voor bijvoorbeeld het opvragen van informatie en het griffierecht.

 • Wat zijn externe kosten?

  Externe kosten zijn kosten die wij moeten maken bij externe partijen voor o.a. het opvragen van informatie. Bijvoorbeeld het opvragen van het woonadres van uw klant bij de betreffende gemeente. Deze kosten berekenen wij in eerste instantie door aan uw klant. Lukt dat niet dan brengen wij deze kosten bij u in rekening.

Schuldenwijzer

 • Wat is een probleemschuld?

  Er is geen echte definitie van probleemschuld. Je kunt zeggen dat er financiële problemen zijn wanneer iemand drie maanden of langer niet aan zijn noodzakelijke financiële verplichtingen kan voldoen. Denk hierbij aan het betalen van de huur, zorgpremie en energie. Je kunt ook zeggen dat er probleemschulden zijn wanneer iemand zijn financiële situatie als onoplosbaar ervaart. Bekijk onze pagina Schuldenwijzer voor meer informatie.

 • Wat is Schuldenwijzer?

  Schuldenwijzer is een website waar je in één overzicht alle informatie kunt vinden over jouw schulden bij een gerechtsdeurwaarder. Overzicht en inzicht zijn de belangrijkste eerste stappen bij het oplossen van schulden. Op dit moment is de informatie uit het Digitaal Beslagregister (DBR) digitaal beschikbaar gemaakt. Je kunt deze gegevens bekijken door in te loggen met je DigiD.
  Via Schuldenwijzer krijg je dus snel een overzicht van je schulden. Ook kun je gemakkelijk contact opnemen met de gerechtsdeurwaarder. Hiermee kun je extra kosten voorkomen. In de volgende fase van Schuldenwijzer worden niet alleen beslagen, maar alle schulden die bij kantoren van gerechtsdeurwaarders bekend zijn, inzichtelijk gemaakt.

 • Wat is het Digitaal Beslagregister (DBR)?

  In het DBR staan alle beslagen die gerechtsdeurwaarders hebben gelegd op inkomsten: loon, uitkering en pensioen. Zie ook https://www.kbvg.nl/wetten-en-regels/regels-en-verordeningen/geautomatiseerde-systemen. Het doel van het DBR is om onnodige kosten te voorkomen en de beslagvrije voet te bewaken.

 • Waarom wordt Schuldenwijzer vanuit de gerechtsdeurwaarders georganiseerd?

  Een groot deel van de schulden in Nederland is bekend bij een gerechtsdeurwaarder. Omdat er 170 verschillende kantoren van gerechtsdeurwaarders in Nederland zijn, is alle informatie over schulden verspreid opgeslagen. Schuldenwijzer maakt deze informatie nu op één plek inzichtelijk.

 • Doet Schuldenwijzer hetzelfde als het BKR?

  Een schuld in Schuldenwijzer is niet hetzelfde als een BKR-registratie. Het Bureau Krediet Registratie (BKR) registreert kredieten, dus leningen. In Schuldenwijzer worden alleen schulden geregistreerd. Dit betekent dat andere organisaties je kredietwaardigheid niet toetsen aan de hand van Schuldenwijzer.

 • Welke schulden worden in Schuldenwijzer geregistreerd?

  Op dit moment is de informatie uit het Digitaal Beslagregister (DBR) online beschikbaar gemaakt. Je kunt deze gegevens bekijken door in te loggen met je DigiD. In de volgende fase van Schuldenwijzer worden niet alleen beslagen, maar alle schulden die bij kantoren van gerechtsdeurwaarders bekend zijn, inzichtelijk gemaakt.

Ambtshandelingen

 • Hoe snel brengt Zuyd Groep mijn exploot uit?

  Uw exploot brengen wij in de regel binnen vijf werkdagen uit, tenzij er spoed achter zit. In dat laatste geval brengen wij uw exploot sneller uit dan de gebruikelijke vijf werkdagen.

 • Kan ik de ambtshandeling of mijn dossier online volgen?

  Via Mijn.Zuydportaal kunt u 24/7 per dag meekijken in uw dossier. Heeft u nog geen inloggegevens van ons ontvangen? Neem dan contact met ons op.

 • Op welke dagen en tijden mag de gerechtsdeurwaarder zijn werkzaamheden verrichten?

  De gerechtsdeurwaarder mag zijn werkzaamheden verrichten vanaf ‘s morgens 7.00 uur tot ‘s avonds 20.00 uur, gedurende zes dagen per week, tenzij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank verlof heeft gegeven om op alle dagen en uren beslag te mogen leggen. In Artikel 64 lid 2 Rv is bepaald dat een deurwaarder geen exploot mag doen op een zondag of op een algemeen erkende feestdag.

 • Op welke dagen in 2023 mogen er geen ambtshandelingen worden verricht?

  Bij Koninklijk Besluit worden jaarlijks bepaalde dagen gelijkgesteld met een algemeen erkende feestdag, derhalve zijn ook deze dagen explootvrij.

  De explootvrije dagen conform de Algemene Termijnenwet en Koninklijk Besluit in 2023 zijn: 

  Goede Vrijdag 7 april 2023
  Tweede Paasdag 10 april 2023
  Koningsdag 27 april 2022
    28 april 2023
  Bevrijdingsdag 5 mei 2023
  Hemelvaartsdag 18 mei 2023
  Dag na Hemelvaart 19 mei 2023
  Tweede Pinksterdag 29 mei 2023
  Eerste kerstdag 25 december 2023
  Tweede kerstdag 26 december 2023

  Op deze dagen mogen wij geen reguliere ambtshandelingen verrichten. Het is goed om vooraf met ons kantoor te overleggen als u rondom deze dagen toch een ambtshandeling wilt laten verrichten.

  Wilt u toch een ambtshandeling laten verrichten? U kunt een bijzonder verlof bij de Voorzieningenrechter aanvragen zodat wij op deze explootvrije dagen met toestemming van de Voorzieningenrechter wel ambtshandelingen voor u mogen verrichten.

 • Wat zijn de tarieven voor ambtshandelingen in 2023?

  Elke ambtshandeling kent een tarief dat wettelijk is vastgelegd en jaarlijks opnieuw wordt bepaald. Het meest recente overzicht van dit Besluit Tarieven Ambtshandelingen Gerechtsdeurwaarders (BTAG) is te vinden op de website van de KBvG. Klik hier om naar het overzicht te gaan.

 • Binnen welke termijn moet mijn ambtshandeling worden verricht?

  De wet kent zowel procesrechtelijke vereisten als vereisten aan exploten binnen welke termijn deze verricht moeten worden. Zuyd Groep heeft van de meest voorkomende termijnen een handig overzicht gemaakt. U kunt dit overzicht hier downloaden. 

Mediation

 • Wanneer kiest u voor mediation?

  Mediation is in veel situaties een geschikte vorm van geschilbemiddeling. Mediation wordt het meest toegepast bij echtscheidingen, arbeidsgeschillen en zakelijke geschillen. Maar ook bij familie- of burengeschillen kan mediation een uitkomst bieden. De belangrijkste voorwaarde voor een geslaagde mediation is dat beide partijen vrijwillig deelnemen. Als partijen tot overeenstemming komen worden de afspraken vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.

 • Wat kost mediaton?

  De kosten van een mediationtraject zijn afhankelijk van het aantal uren. De meeste mediationtrajecten worden in twee tot vijf sessies van anderhalf uur afgerond. Wilt u een inschatting van uw situatie en de kosten dan kunt u vrijblijvend contact opnemen.

  Soms worden de kosten van mediation gedekt door de rechtsbijstandsverzekering. Mensen met een laag inkomen komen in aanmerking voor een subsidie van de Raad voor Rechtsbijstand.

 • Hoe verloopt een mediationtraject?

  Een mediationtraject begint met het opstellen van een mediationovereenkomst. Daarin zijn de spelregels van de mediation vastgelegd. Als de communicatie tussen de partijen is verstoord zal de mediator er eerst aan werken deze weer op gang te brengen. Vervolgens worden de verschillende standpunten, emoties en belangen in kaart gebracht. Op basis daarvan wordt samen naar een oplossing gezocht. Tijdens het traject is er veel ruimte voor creatieve en duurzame oplossingen. Pas als er een oplossing is die voor beide partijen aanvaardbaar is wordt er een 'vaststellingsovereenkomst mediation' getekend.

 • Wat is de rol van de mediator?

  De mediator heeft verschillende taken zoals het aanbrengen van een gespreksstructuur en het bewaken van de voortgang en procedure zoals deze is vastgelegd in de mediationovereenkomst. De mediator zorgt ervoor dat alle partijen evenredig aan het woord komen en dat alle relevante feiten, standpunten, belangen en achtergronden in kaart worden gebracht. De mediation is erop gericht ruimte te kweken voor wederzijds begrip, op basis hiervan kan naar een oplossing worden gezocht. Als de oplossing eenmaal is gevonden zorgt de mediator ervoor dat deze wordt vastgelegd in de 'vaststellingsovereenkomst mediation'

 • Is mediation openbaar?

  Nee, mediation is vertrouwelijk. Beide partijen en de mediator moeten zich aan een geheimhoudingsplicht houden. Hierdoor ontstaat er een veilige omgeving waarin open over mogelijke oplossingen kan worden gesproken.

 • Mijn werkgever wil mediation, ik niet, wat nu?

  Mediation werkt niet onder dwang, maar alleen als beide partijen vrijwillig meewerken. Is dit niet het geval, dan is mediation voor jouw zaak niet geschikt.

 • Is mediation geschikt voor familiegeschillen?

  Mediation is goed toe te passen bij familiegeschillen. Deze geschillen zijn vaak langdurig en een grote variëteit aan emotionele en praktische aspecten spelen daarbij een rol. Tijdens het mediationtraject worden alle verschillende belangen, standpunten en emoties op een rij gezet. De mediator bewaakt de gespreksvoortgang en zorgt ervoor dat alle partijen aan het woord komen. Dit leidt tot meer wederzijds begrip voor elkaars standpunten, een betere verstandhouding en uiteindelijk tot de oplossing van het geschil.

Corona (Covid-19)

 • Zijn de locaties van Zuyd Groep geopend voor bezoek?

  Uit voorzorg om besmetting of verspreiding van het COVID-19 (Corona) virus te voorkomen zijn alle locaties van Zuyd Groep gesloten voor bezoekers.

 • Waarom is de wachttijd langer dan normaal?

  Het bewaken van de gezondheid van onze medewerkers heeft voor ons de hoogste prioriteit. Daarom werken we thuis, net als vele Nederlanders. Hierdoor kan het gebeuren dat u langer op een antwoord of reactie moet wachten dan u van ons gewend bent.

 • Ik wil toch een bezoekafspraak maken, kan dat?

  Onze medewerkers werken uit voorzorg zoveel als mogelijk thuis. Onze locaties ontvangen op dit moment geen bezoekers en zijn gesloten voor fysieke afspraken. Wel kunt u met ons videobellen. U kunt zelf een afspraak maken op een voor u geschikt moment. Klik hier om direct een afspraak te maken.

 • Ik heb betalingsproblemen door Corona. Wat kan ik doen?

  Kunt u door de gevolgen van het coronavirus uw openstaande vorderingen of rekeningen (misschien) niet meer betalen? We begrijpen dat het niet gemakkelijk is om dat door te geven. Toch is dit de eerste stap op weg naar een mogelijke oplossing. Juist nu is de tijd dat wij samen met u zoeken naar een passende oplossing die voor alle partijen prettig is en dat kostenverhogende maatregelen waar mogelijk worden beperkt in uw eigen belang. U doet er goed aan tijdig contact met ons op te nemen via telefoonnummer 085-1304655 of door het sturen van een e-mail: post@zuydgroep.nl.

Contact

 • Hoe kom ik in contact met Zuyd Groep?

  Zuyd Groep heeft verschillende contactmogelijkheden. Wij begrijpen dat u niet altijd telefonisch contact wilt of kunt opnemen, daarom kunt u met ons chatten, mailen, whatsappen of videobellen. Een persoonlijk bezoek aan ons kantoor is vanwege corona helaas niet mogelijk; wellicht is videobellen voor u een optie. Bekijk hier de verschillende mogelijkheden: contact.

 • Ik heb een e-mail/brief gestuurd, maar nog steeds geen antwoord gekregen?

  Wij streven ernaar uw e-mail/brief binnen drie werkdagen te beantwoorden. Het kan zijn dat wij informatie op moeten vragen bij onze opdrachtgever waardoor het antwoord langer op zich laat wachten. Uiteraard kunt u ons (vanaf de 4e werkdag) altijd bellen om te vragen waarom u nog geen reactie heeft ontvangen. Is het dringend? Bel ons dan zo snel mogelijk. 

 • Ik ontvang post op mijn adres voor een persoon die hier niet (meer) woont. Wat kan ik doen?

  Wij vragen u in dit geval de post ongeopend aan ons retour te sturen, zodat wij weten dat het adres niet correct is. 

 • Hoe dien ik een klacht in?

  Als u ontevreden bent over de werkzaamheden van Zuyd Groep als organisatie of over de werkzaamheden van een medewerker, dan kunt u uw klacht  indienen via een klachtenformulier.

 • Op welke dagen in 2022 is Zuyd Groep gesloten?
  Goede Vrijdag vrijdag 15 april 2022
  Tweede Paasdag maandag 18 april 2022
  Koningsdag woensdag 27 april 2022
  Bevrijdingsdag donderdag 5 mei 2022
  Hemelvaartsdag donderdag 26 mei 2022
  Vrijgestelde dag vrijdag 27 mei 2022
  Tweede Pinksterdag maandag 6 juni 2022
  Tweede Kerstdag maandag 26 december 2022
 • Wanneer kan ik videobellen met Zuyd Groep?

  U kunt hiervoor een afspraak maken op een tijdstip dat u het beste uitkomt. Maak daarvoor gebruik van onze afspraakplannerNa uw aanvraag zullen wij u zo snel mogelijk laten weten wanneer de afspraak kan plaatsvinden. Voor onze video-afspraken maken wij gebruik van de applicatie ZOOM.

 • Moet ik software downloaden om te kunnen videobellen?

  Als u een videogesprek voert via uw computer hoeft u niets te downloaden. Na het maken van de afspraak via onze website, ontvangt u per e-mail een link waarmee u kunt deelnemen aan het videogesprek. Dit gaat via de browser met ZOOM. Wilt u het videogesprek voeren via uw mobiele telefoon? Afhankelijk van het besturingssysteem van uw telefoon moet u daarvoor de app van ZOOM downloaden.

 • Hoe laat ik brieven en documenten zien via videobellen?

  Eventuele documenten, bewijzen en/of formulieren kunt u tijdens het gesprek gemakkelijk uploaden. Zorg er dus voor dat deze documenten digitaal beschikbaar zijn op het apparaat waarmee u videobelt.

Terug naar boven