Brief van ons ontvangen?

U heeft een brief van Zuyd Groep ontvangen. Een bedrijf of instantie heeft ons gevraagd u deze te sturen. Het gaat om een rekening (openstaande vordering) die nog niet door u is betaald. Het is van belang dat u in actie komt, ook als niet klopt wat in de brief staat. Zo behoudt u de regie en kunt u financiële problemen voorkomen. 

Wat kunt u doen?

Controleer de juistheid van de vordering
Een vordering begint vaak met een onbetaalde factuur of een vergeten boete. Hierbij is het belangrijk om vast te stellen of de vordering correct is. Indien het een onterechte of onjuiste vordering betreft kom dan direct in actie. Het is in uw belang dat wij hiervan op de hoogte zijn. Neem daarom in dat geval direct contact met ons op.

Is de vordering correct, betaal deze dan direct inclusief de kosten. Betaal hier.
Daarbij is het van belang dat u de openstaande vordering plus de kosten betaalt. Hiermee voorkomt u dat de opdrachtgever deze kosten bij u vordert door middel van een dagvaarding. Dit brengt extra hoge kosten met zich mee. 

Kunt u niet betalen, neem dan contact met ons op om een betalingsregeling te treffen. 
Vaak kan er een betalingsregeling worden getroffen. Wij gaan dan samen met u na tot welke regeling we kunnen komen en of u hieraan kunt voldoen.

Bewaar alle correspondentie.
Zorg ervoor dat u alle ontvangen brieven bewaart. Leg de gespreksmomenten met zowel de schuldeiser als ons kantoor vast. Noteer daarbij: datum en tijdstip van het gesprek en de naam van de persoon met wie u heeft gesproken. Maak een korte samenvatting van de inhoud van het gesprek.

Vragen? Aarzel niet om contact met ons op te nemen!

Pas op voor nepberichten

Oplichters doen zich vaak voor als incassobureau of gerechtsdeurwaarder. Heeft u een brief ontvangen en twijfelt u aan de juistheid? Neem dan direct contact met ons op. Wij kunnen u vertellen of de brief echt is en wat u het beste kunt doen.

Veelgestelde vragen over brief van ons ontvangen

 • Waarom is er bij mij beslag gelegd?

  Aan dit beslag is al heel wat vooraf gegaan.  De schuldeiser heeft u een aantal herinneringen gestuurd. U bent door ons of iemand anders gevraagd om te betalen of om uw verplichting na te komen. Daarnaast heeft u een vonnis of een dwangbevel ontvangen waarin u nogmaals dringend wordt verzocht om de betaling te voldoen. U heeft de schuld waar het om gaat niet (volledig) betaald. Dit is de reden dat er beslag is gelegd op uw inkomen, uw bankrekening, uw toeslagen van de Belastingdienst en/of uw (on)roerende zaken.

 • Wat zijn de gevolgen van een beslaglegging op mijn bankrekening?

  Alles wat op uw bankrekening staat op het moment van beslagleggen, valt onder het beslag. Er kunnen echter omstandigheden zijn waardoor niet al het geld op uw rekening onder het beslag valt. Bijvoorbeeld wanneer er al beslag ligt op uw salaris en u verder alleen maar salaris op uw bankrekening ontvangt. Neem in dat geval direct contact met ons op.

  Blokkade bankrekening
  De bank blokkeert na de beslaglegging de rekening vaak direct. De bank is verplicht de in beslag genomen tegoeden af te dragen aan de beslaglegger. Betalingen die na het beslag op uw rekening binnen komen, vallen niet onder het beslag. Daarom moet u contact met uw bank opnemen om zo snel mogelijk weer over uw rekening te beschikken.

 • Wat zijn de gevolgen van een beslaglegging op mijn loon of uitkering?

  Uw werkgever of uitkeringsinstantie is verplicht een deel van uw loon of uitkering in te houden en niet langer aan u uit te betalen. Dit deel van uw inkomen wordt aan ons (of de eerste beslaglegger) afgedragen om uw schuld te voldoen.

 • Wat is een ontruiming?

  Een woning (pand) wordt ontruimd zodat de verhuurder weer over de woning kan beschikken om die aan iemand anders te verhuren. Bij een ontruiming dienen alle personen het pand te verlaten. De goederen uit het pand worden verwijderd en op de openbare weg geplaatst. Ook wordt er een nieuw slot op de deur geplaatst. U heeft dan geen toegang meer tot het pand.

 • Waarom wordt ontruimd?

  Aan de ontruiming is al heel wat vooraf gegaan. De verhuurder heeft een aantal betaalherinneringen naar u gestuurd. U bent door ons of een andere partij gevraagd te betalen of uw verplichtingen na te komen. Helaas is de kwestie niet opgelost. De rechter heeft u daarom veroordeeld tot betaling van de gevorderde bedragen en tot ontruiming van de woning. Ondanks dat u officieel in kennis bent gesteld van dit vonnis heeft u niet voldaan aan de inhoud ervan. 

 • Wat zijn de gevolgen van een beslaglegging op mijn woning of andere onroerende zaak?

  In het proces-verbaal dat de gerechtsdeurwaarder aan u heeft overhandigd of nog gaat overhandigen, staat omschreven welke zaken in beslag zijn genomen. Door het beslag kunt u uw woning niet meer verkopen. Als er een hypotheek rust op uw woning of andere onroerende zaak, wordt de hypotheekbank door ons op de hoogte gesteld van het beslag. In veel gevallen neemt de hypotheekbank contact met u op.

 • Wat gebeurt er bij een ontruiming?

  De gerechtsdeurwaarder voert uw inboedel af uit de woning en plaatst deze op de openbare weg. Daarmee is zijn taak voltooid. U bent zelf verantwoordelijk voor het van de straat halen van uw inboedel. Als uw inboedel op straat staat, is er een grote kans op schade en/of diefstal van uw spullen. Als u zelf uw inboedel niet meeneemt of van de straat verwijdert, voert mogelijk de gemeente of woningverhuurder uw inboedel af. Hoe dit gaat verschilt per gemeente.

 • Welke mogelijkheden heb ik bij een ontruiming?

  1) Lever uw woning leeg op
  Als de gemeente of verhuurder uw inboedel moet opslaan, krijgt u de inboedel pas terug nadat u de opslagkosten heeft betaald. Het is dus altijd verstandig om zelf voor de datum van de ontruiming uw woning leeg te maken en de sleutels in te leveren bij ons of bij de verhuurder. Dat scheelt u een hoop kosten.

  2) Betaal de openstaande schuld
  Misschien kunt u de ontruiming nog voorkomen door de openstaande schuld te betalen of een regeling te treffen. Het is echter niet zeker of de verhuurder bereid is u in de woning te laten wonen. Wij kunnen u hier meer over vertellen. Neem dus altijd zo snel mogelijk contact op!

  3) Zoek hulp bij uw schulden
  Aarzel niet om hulp te zoeken bij uw schulden. De eerste stap hiertoe is altijd vervelend. Misschien schaamt u zich of denkt u dat u het probleem zelf kunt oplossen. Het vragen van hulp kan u rust geven en biedt u de mogelijkheid om uit de schulden te komen.

 • Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met de vordering of de hoogte van het bedrag?

  Afhankelijk van de fase waarin een zaak zich bevindt, kunt u wel of geen bezwaar maken tegen de vordering. Soms kan dat met een simpele brief, soms heeft u daar juridische bijstand voor nodig.  

Terug naar boven