Durf jij te vragen?

Project bewustwording schuldenproblematiek

Escaperoom op wielen
Om jongeren bewuster te maken van schuldenproblematiek en hen te leren tijdig aan de bel te trekken als ze schulden hebben, is door woningcorporatie ZOWonen en Kredietbank Limburg een escaperoom ontwikkeld. In deze escaperoom worden jonge mensen aan de hand van een spel bewust gemaakt van wat de gevolgen van problematische schulden kunnen zijn en wat men kan doen om deze te voorkomen. Studenten van het Graaf Huyn College zijn nauw betrokken bij de ontwikkeling van deze escaperoom en van het spel. Om zoveel mogelijk jongeren te kunnen bereiken is men op zoek gegaan naar een tweedehands caravan waarin de escaperoom is gebouwd, wij konden daarbij helpen en op die manier is Zuyd Groep nauw betrokken geraakt bij dit bijzondere project met de naam ‘Durf jij te vragen?’ 

Het spel

In de escaperoom krijgen de spelers een aantal opdrachten. Centraal staat daarbij de hulpvraag. Op interactieve wijze staan zij in directe verbinding met andere jongeren buiten de caravan en met aanwezige hulpverleners. De opdrachten zijn zo ontwikkeld dat het tijdig vragen van hulp leidt tot een snellere escape uit de schulden. Tegelijkertijd ervaart de speler de stress en druk die de factor 'tijd' met zich meebrengt om een schuldenprobleem op te lossen.

Altijd een uitweg

Na het spel worden de jongeren door een ervaringsdeskundige meegenomen in de gebeurtenissen in het spel en welke keuzes daarbij zijn gemaakt. De gevolgen van die keuzes worden belicht. De ervaringsdeskundige maakt daarbij duidelijk dat tijdig aan de bel trekken ontzettend belangrijk is. Er is namelijk altijd een weg uit de schulden.

Geen drempel

Omdat wij als organisatie nauw betrokken zijn bij de ontwikkeling van de escaperoom en actief meedenken in de doorontwikkeling ervan proberen wij, naast bewustwording van de schuldenproblematiek en tijdige hulpvraag aan schuldhulpverleners, ook de drempel naar de deurwaarder te verlagen. De deurwaarder kan immers een belangrijke rol spelen bij tijdige signalering van schuldenproblematiek. Door de informatie die de deurwaarder bij huisbezoeken vergaart, kan hij meedenken over oplossingen van de problemen. Is er een betalingsregeling mogelijk? Of heeft iemand simpelweg het geld niet om de schulden te betalen en is een doorverwijzing naar schuldhulpverlening meer op zijn plaats? Het verder oplopen van problematische schulden kan hiermee worden voorkomen. Belangrijk is dan ook dat er geen drempel is om in gesprek te gaan met de schuldhulpverlener én met de deurwaarder.

Limburg, Brabant en Nederland

Het project is van start gegaan in de provincie Limburg. Op dit moment wordt er hard gewerkt om voor de zomer van 2022 ook in Brabant een mobiele escaperoom ‘op de weg’ te hebben. Wij zoeken partijen die dit initiatief willen ondersteunen en mee-ontwikkelen voor de rest van Nederland.

Interesse? Neem contact met ons op

Terug naar boven