Corona maatregelen

Terug naar overzicht

Mededeling omtrent Coronavirus

Het coronavirus; er is veel om te doen en vrijwel iedereen heeft er inmiddels mee te maken. Bij Zuyd Groep houden we de ontwikkelingen goed in de gaten en volgen we de richtlijnen van het RIVM.

Wat wij doen?

Onze medewerkers werken zoveel mogelijk thuis tot minimaal 6 april a.s. Onze dienstverlening blijft waar mogelijk gewoon doorgaan, maar dan voornamelijk digitaal. Telefonisch blijven we regulier bereikbaar, de wachttijd kan echter iets oplopen, wij vragen hiervoor uw begrip. Fysieke bijeenkomsten vervangen we door online afspraken of verplaatsen we. Wij verzoeken aan onze cliënten het fysieke contact zoveel als mogelijk te beperken.  Daarnaast zijn wij bij onze uitvoering afhankelijk van de medewerking van derden die eveneens de richtlijnen van het RIVM in acht moeten nemen. Wij vragen hiervoor uw begrip indien dit tot enige vertraging of onvrede lijdt.

Intakegesprekken zullen gedurende drie weken niet fysiek plaatsvinden. Onze bewindvoerders zijn echter wel telefonisch bereikbaar gedurende de reguliere openingstijden. Waar nodig en bij spoed zullen wij op een alternatieve wijze de intakegesprekken voeren.

Ambtelijke werkzaamheden worden gewoon uitgevoerd. Vooralsnog zijn er geen noodrichtlijnen waarin wettelijke termijnen die dreigen te vervallen worden opgeschort. Wij houden dit vanzelfsprekend nauwlettend in de gaten. Wij adviseren onze advocaat-cliënten om uit voorzorg uw ambtelijke verzoeken tijdig aan te leveren.

Heeft uw kwestie spoed dan kunt u onze gerechtsdeurwaarders 24/7 bereiken op ons speciale piketnummer 085 - 0290097. Dit nummer is enkel bedoeld voor spoedeisende zaken na onze reguliere kantoortijden waarin u een gerechtsdeurwaarder nodig heeft voor de uitvoering van ambtelijke werkzaamheden. 

Betekening van exploten

De maatregelen van de overheid zijn er op gericht om niet noodzakelijk contact zoveel mogelijk te vermijden. De wet biedt (in artikel 47 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering) de mogelijkheid om een exploot aan de woonplaats van de geadresseerde te laten in een gesloten envelop. Deze mogelijkheid bestaat indien de deurwaarder geen afschrift kan laten aan de geadresseerde zelf of diens huisgenoten.
Omdat het ongewenst is voor zowel de deurwaarder als de geadresseerde om contact te hebben bij het uitreiken van stukken zullen onze deurwaarders vanaf vandaag de exploten uitreiken in een gesloten envelop waarbij zij géén contact zoeken met de geadresseerde of diens eventuele huisgenoten. In de stukken zullen zij relateren dat dit op deze manier gebeurt vanwege de door de overheid afgegeven voorschriften.

De praktische uitwerking van al deze maatregelen worden zoveel als mogelijk per team opgepakt en communiceren we rechtstreeks met de betrokken cliënten. Heeft u vragen? Neem contact op met uw contactpersoon of gebruik één van onze andere contactmogelijkheden.

Over Zuyd Groep

Zuyd Groep is partner voor financieel juridische en ambtelijke vraagstukken. Kwaliteit en resultaat staan hierbij voorop. Zuyd levert diensten op het gebied van incasso, gerechtsdeurwaarders, bewindvoering en budgetcoaching alsmede mediation.

Of het nu gaat om het incasseren van een openstaande vordering, het op orde brengen van een financiële administratie, een ambtelijk verlengstuk voor de advocatuur of een financieel juridisch geschil, Zuyd Groep zorgt voor de juiste oplossing. Wij geloven niet in één aanpak.

Ons motto: rechtvaardig als het moet, sociaal als het kan. En mensenkennis is daarbij alles.

Zuyd Groep bestaat uit Zuyd Incasso, Zuyd Gerechtsdeurwaarders, Zuyd Financieel beheer en Zuyd Mediation.