Aangepaste bereikbaarheid

Terug naar overzicht

Gewijzigde bereikbaarheid in verband met de feestdagen

Tijdens de maanden december en januari zijn wij telefonisch beperkt bereikbaar.  Natuurlijk zijn onze gerechtsdeurwaarders voor uw ambtelijke spoedopdrachten gewoon bereikbaar. Van maandag 23 december 2019 tot en met zondag 5 januari 2020 zijn wij telefonisch niet bereikbaar. Wij verzoeken u zoveel als mogelijk uw vragen per e-mail aan ons toe te sturen. 

Heeft u een ambtelijke spoedopdracht die niet kan wachten? Geen probleem, u kunt uw opdracht gewoon sturen aan gerechtsdeurwaarders@zuydgroep.nl. Deze mailbox wordt dagelijks door ons gecontroleerd.

Wilt u liever direct een deurwaarder spreken? Onze gerechtsdeurwaarders Ank Boers ( 06-25519898) en Carlo Eussen ( 06-21146817) zijn gewoon bereikbaar.

Denkt u ook nog even aan de explootvrije dagen?

Naast vaste explootvrije dagen, de zondag en algemeen erkende feestdagen, bepaalt het Ministerie van Justitie ook een aantal extra explootvrije dagen. Deze worden gelijkgesteld met een algemeen erkende feestdag, de zogenaamde ‘gelijkgestelde dagen’.

Waarom belangrijk?

Op algemeen erkende feestdagen en gelijkgestelde dagen mag de deurwaarder geen ambtshandelingen verrichten. Werkzaamheden die echter niet als ambtshandeling zijn aangemerkt, mag hij wel doen. Denk aan bijvoorbeeld het betekenen van een sommatie-exploot of het doen van een constatering.

Een andere uitzondering is dat de rechter toestemming geeft om een ambtshandeling te verrichten op alle dagen en uren. Hierbij kan je denken aan de situatie dat een kort geding zo spoedeisend is, dat de dagvaarding op zondag moet worden betekend. Een ander en veelvoorkomend voorbeeld is dat een conservatoir beslag moet worden gelegd.

Wanneer verlenging van een termijn?

Artikel 1 van de Algemene Termijnenwet vermeldt dat een in een in de wet gestelde termijn die op een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag eindigt, wordt verlengd tot en met de eerstvolgende dag die niet een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag is.

Wettelijke (exploot)termijnen worden dus verlengd naar de eerstvolgende vrije dag. In sommige gevallen wordt de termijn zelfs nog met een dag verlengd. Zie hiertoe artikel 2 van de Algemene Termijnenwet.

Naast artikel 1 ATW schrijft artikel 64 lid 2 Rv eveneens voor dat indien de laatste dag van de termijn, waarbinnen het exploot kan worden gedaan, op een zondag of algemeen erkende feestdag valt, het exploot de daarop volgende dag kan worden gedaan. Dit laatste artikel geldt dus ook voor een door de rechter bepaalde termijn voor bijvoorbeeld het instellen van de eis in hoofdzaak.