Voor werkgevers

Als een werknemer kampt met financiële problemen kan er beslag worden gelegd op zijn inkomen. Wat kunt u doen om dit te voorkomen?

Trainingen voor werkgevers en werknemers

Voor werkgevers: om financiële problemen eerder aan te kunnen pakken, is het wenselijk dat leidinggevenden en HR-functionarissen signalen in een vroegtijdig stadium herkennen en bespreekbaar maken met de medewerker. Vervolgens is het van belang te weten hoe en welke hulp geboden kan worden. Deze training biedt handvatten voor optimale begeleiding van medewerkers die in financiële problemen dreigen te komen of er reeds in zijn beland.

Voor medewerkers: onze training hoe slim met geld en inkomen om te gaan geeft grip op de eigen situatie zodat problemen voorkomen kunnen worden. Deze training kan een structureel onderdeel zijn van een bestaand opleidings- of inwerkprogramma of incidenteel worden aangeboden aan werknemers met financiële problemen.

Financiële coach

Wilt u uw werknemer met financiële problemen intensiever helpen? Dan kan een financiële coach van Zuyd Groep worden ingezet. Deze helpt de werknemer bij het in beeld brengen van inkomsten en uitgaven en bij het budgetteren. Daarnaast leert de financiële coach de medewerker om zijn/haar financiële situatie nu en in de toekomst te stabiliseren. Indien nodig bereidt de coach de betrokken medewerker voor op schuldhulpverlening.

Helpdesk voor werkgevers

Heeft u vragen over het loonbeslag, wilt u meer weten over onze trainingen of de mogelijkheden van het inzetten van een financiële coach? Bel of mail dan met de gratis helpdesk van Zuyd Groep. Telefonisch zijn we bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur.

 

Veelgestelde vragen van werkgevers

 • Wat zijn de verplichtingen van de werkgever bij loonbeslag?
  Informeren Informatieverzoek beantwoorden van de beslaglegger.

  Verklaren Na het leggen van het beslag heeft u twee weken de tijd om de verklaring derdenbeslag in te vullen en op de sturen naar de beslaglegger. LET OP! U geeft verklaring af binnen vier weken na het leggen van het beslag, als de medewerker u dit binnen twee weken na het leggen van het beslag schriftelijk verzoekt.

  Bewaren u moet alles wat u aan de medewerker verschuldigd bent en onder het beslag valt onder u houden.

  Afdragen u moet bij elke salarisbetaling alles boven de beslagvrije voet overmaken naar de beslaglegger totdat de totale vordering voldaan is en u de schriftelijke bevestiging heeft gekregen dat alles betaald is.

 • Wanneer wordt de beslagvrije voet vastgesteld?
  Bij het loonbeslag. Doet de medewerker binnen 4 weken een verzoek om aanpassing van de beslagvrije voet bij de beslaglegger, dan wordt de beslagvrije voet met terugwerkende kracht gecorrigeerd tot aan het moment van beslaglegging. Doet hij dat later, dan wordt de beslagvrije voet gecorrigeerd vanaf datum dat om de aanpassing is verzocht. De beslagvrije voet wordt (maximaal voor de helft) verlaagd met eventueel ander inkomen van de werknemer of inkomen van de partner.
 • Ligt er ook beslag op een onkostenvergoeding van de werknemer, zoals voor reiskosten?
  Nee, een onkostenvergoeding valt niet onder het beslag, tenzij deze als fiscaal loon wordt beschouwd.
 • Moet het vakantiegeld (en een dertiende maand) naar de deurwaarder overgemaakt worden?
  Ja, dit moet ook naar de deurwaarder.
  LET OP! Wanneer het inkomen gelijk of lager is dan de toepasselijke bijstandsnorm en er wordt maandelijks 5% van het inkomen incl. vakantiegeld afgedragen, dan valt het vakantiegeld niet onder het beslag.
 • Wat moet er gedaan worden als andere deurwaarders ook beslag leggen?

  Bij meerdere beslagen op het inkomen van uw medewerker treedt er een coördinerend deurwaarder (CDW) op. Dit is uw enige aanspreekpunt voor alles wat met het beslag te maken heeft. Van de beslaglegger die optreedt als CDW ontvangt u daarover bericht.

  U draagt af aan de CDW. De hoofdregel is dat dit de beslaglegger is die het eerste beslag heeft gelegd. Hij int ten behoeve van de gezamenlijke beslagleggers en zorgt voor verdeling onder de (preferente) beslagleggers.

 • Wanneer wordt een andere beslaglegger CDW?

  De beslaglegger die met een dwangbevel vereenvoudigd beslag heeft gelegd voor een preferente vordering (voordat de deurwaarder beslag legde) is de CDW.

  De overheid die vereenvoudigd beslag legt voor een preferente vordering (voordat of nadat de deurwaarder beslag heeft gelegd) is de CDW.
 • Kan de werkgever een openstaande vordering verrekenen?
  De werkgever mag een openstaande vordering verrekenen met het uit te betalen loon en dit gaat voor op een loonbeslag. Voorwaarde is wel dat de vordering direct opeisbaar is en eerder verstrekt is dan dat er beslag gelegd is op het loon.
 • Wordt de premie voor de zorgverzekering aan het CAK betaald uit de beslagvrije voet?
  Ja, na de betaling van de bestuursrechtelijke premie van € 147,80 (2021) wordt het restant van de beslagvrije voet naar de medewerker overgemaakt.
 • Heeft u vragen over loonbeslag? 

  Bel of mail dan met de gratis helpdesk van Zuyd Groep. 
  Telefonisch zijn we bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur.

Terug naar boven