Financieel gezond

De kwaliteit van leven wordt sterk beïnvloed door de mate waarin mensen grip hebben op hun persoonlijke financiën en op de wijze waarop zij de tering naar de nering zetten. Ongeacht de hoogte van het inkomen kan onvoldoende inzicht in inkomsten en uitgaven tot grote problemen en slapeloze nachten leiden. De stress die dit met zich meebrengt heeft een negatieve invloed op het dagelijks functioneren met vaak nog grotere financiële problemen tot gevolg. Er is gelukkig een manier om deze cirkel te doorbreken en Zuyd Groep heeft daarvoor de oplossing in huis: wij zijn namelijk experts op het gebied van financiële coaching en bewindvoering. 

Financiële coaching

Geen inzicht in de eigen financiële situatie en onverstandig omgaan met geld kan leiden tot zorgen en problematische schulden. Onze financiële coach helpt u bij het verkrijgen van inzicht en het aanpakken van de problemen. Daarvoor maakt zij tijdens het coachingstraject samen met u een overzicht van uw inkomsten, vaste lasten en andere uitgaven. Op basis hiervan wordt een budgetplan op maat gemaakt, zodat er een juiste balans tussen de maandelijkse inkomsten en uitgaven ontstaat en er geld overblijft om te sparen voor onverwachte situaties of bijzondere uitgaven. Door het budgetplan te volgen krijgt u grip op uw financiële situatie en komt rust en vertrouwen in plaats van stress en zorgen. Zo leert u slim om te gaan met uw geld en kunt u uw financiële toekomst met een gerust hart tegemoet zien.

Is een coachingstraject voor u onvoldoende en heeft u voor langere tijd behoefte aan ondersteuning bij het beheren van uw budget? Ook dat kan onze financiële coach voor u doen. 

Wilt u meer weten over tijdelijke of langdurige financiële coaching voor uzelf of uw medewerkers? Neem contact op.

Bewindvoering

In sommige gevallen is iemands persoonlijke situatie zodanig dat er bij de rechter beschermingsbewind wordt aangevraagd. De bewindvoerders van onze afdeling Zuyd Financieel Beheer dragen er zorg voor dat de afspraken over voortgang en doel van het bewind worden uitgevoerd. De cliënt draagt de verantwoordelijkheid over zijn of haar financiële huishouding daarvoor over aan een van onze bewindvoerders. Deze bekijkt de persoonlijke situatie, maakt een overzicht van inkomen, uitgaven en schulden, maakt afspraken met mogelijke schuldeisers en stelt de hoogte van het maandelijkse leefgeld vast. De bewindvoerder blijft voor de cliënt, zolang het bewind loopt, een vertrouwenspersoon, vraagbaak en steunpilaar. Een belangrijke taak die onze bewindvoerders met hart en ziel uitvoeren. De kosten van beschermingsbewind worden jaarlijks vastgesteld.

Meer weten over bewindvoering? Neem contact op.

Project bewustwording schuldenproblematiek 

Zuyd Groep is partner van ‘Durf jij te vragen?’, een bewustwordingsproject voor jongeren om hen op een speelse manier inzicht te geven in de problematiek rond schulden en hoe zij deze kunnen oplossen.

Meer weten? Klik hier.

_MG_1275 aangesneden
Team Financieel beheer

Linda van Heel en haar collega’s brengen onze cliënten rust en vertrouwen in hun financiële toekomst. Daarvoor putten zij uit hun uitgebreide deskundigheid en jarenlange ervaring op het gebied van gezond financieel beheer.

Veelgestelde vragen over financieel gezond

 • Hoe lang duurt bewindvoering?

  Bewindvoering duurt zo lang als dat nodig is. Elke vijf jaar wordt gekeken of het nodig is om er mee door te gaan. Voor de verlenging van het bewind wordt dan een officieel formulier ingevuld. Soms kan de bewindvoering eerder stoppen. De bewindvoerder kan samen met de cliënt een verzoek indienen bij de rechtbank om de bewindvoering stop te zetten.

 • Wat kost bewindvoering?

  De kosten van bewindvoering worden jaarlijks door de rechtbank vastgesteld. Kijk hier voor de tarieven van schuldhulpverlening. In bepaalde gevallen komt de cliënt in aanmerking voor een vergoeding van deze kosten door de gemeente. Wij vragen deze vergoeding voor onze cliënten aan.

 • Zijn jullie lid van een branchevereniging?

  Wij zijn lid van de branchevereniging Horus. Hiermee staan wij automatisch onder toezicht van de Stichting Financieel Toezicht Inkomensbeheer en zijn wij in het bezit van een AFM-vergunning (vergunningsnummer 12041674).

 • Heeft jullie organisatie een AFM vergunning?

  Ja, wij hebben een AFM vergunning. Ons vergunningsnummer is 12041674.

 • Hoeveel leefgeld krijg ik?

  Dat is voor elke cliënt anders. Voor aanvang van het bewind maken we samen een budgetplan. Dit plan wordt op maat gemaakt. Inkomsten en uitgaven worden op die manier duidelijk. En zo wordt ook duidelijk hoeveel leefgeld er over blijft.

 • Wordt de kinderbijslag doorbetaald?

  Ja, die wordt doorbetaald. In een enkel geval is hierop een uitzondering.

 • Wanneer kan iemand gebruik maken van schuldhulpverlening?

  Dat kan als inkomsten en uitgaven met elkaar in balans zijn, er geen nieuwe schulden worden gemaakt en aan bepaalde andere regels van schuldhulpverlening wordt voldaan. Schuldhulpverlening duurt drie jaar.

 • Wat is het Plinkr Platform?

  Het Plinkr Platform helpt hulpverleners en cliënten om samen de thuisadministratie weer op orde te krijgen.

 • Waar vind ik meer informatie over Plinkr?

  Op plinkr.nl is alle informatie te vinden.

Terug naar boven