Ambtshandelingen

De deskundige gerechtsdeurwaarders van Zuyd Groep staan klaar om ambtshandelingen snel en vakkundig ten uitvoer te brengen. Wij verzorgen o.a.:

 • opstellen van een proces-verbaal van constatering,
 • uitbrengen dagvaarding,
 • leggen van een maritaal-deelgenoten beslag,
 • betekenen van een brief, proces-inleidend document of titel,
 • uitbrengen van een sommatie-exploot,
 • leggen van conservatoir (bewarend) beslag,
 • leggen van beslag op roerende- of onroerende zaken, banktegoeden of loon,
 • ontruiming van een onroerende zaak,
 • openbare verkoop.
Landelijk en internationaal bereik

Vanuit onze kantoren in Geleen en Helmond voeren we deze ambtshandelingen uit in het zuiden van het land. Door intensieve samenwerking met collega’s zijn we in staat al uw opdrachten in heel Nederland en indien nodig daarbuiten uit te voeren.

Spoedopdracht

Wij zijn 24/7 bereikbaar voor spoedeisende ambtshandelingen. Als opdrachtgever kunt u beschikken over de contactgegevens van onze deurwaarders voor het geval u een spoedopdracht buiten kantoortijden wilt laten uitvoeren.

Advies

Indien u twijfelt welke strategie de beste is bij uw beslagactie dan adviseren wij u graag. Met onze uitgebreide juridische kennis en jarenlange ervaring wijzen wij u de juiste weg.

Wilt u een ambtshandeling laten uitvoeren of wilt u meer weten? Neem contact op.

Zipsfotografie2018160120109603 aangesneden
Team Gerechtsdeurwaarders

Jeroen Schaeken is de drijvende kracht achter ons team Gerechtsdeurwaarders en hij ziet erop toe dat ambtshandelingen correct, deskundig en soepel worden uitgevoerd.

Veelgestelde vragen over ambtshandelingen

 • Hoe snel brengt Zuyd Groep mijn exploot uit?

  Uw exploot brengen wij in de regel binnen vijf werkdagen uit, tenzij er spoed achter zit. In dat laatste geval brengen wij uw exploot sneller uit dan de gebruikelijke vijf werkdagen.

 • Kan ik de ambtshandeling of mijn dossier online volgen?

  Via Mijn.Zuydportaal kunt u 24/7 per dag meekijken in uw dossier. Heeft u nog geen inloggegevens van ons ontvangen? Neem dan contact met ons op.

 • Op welke dagen en tijden mag de gerechtsdeurwaarder zijn werkzaamheden verrichten?

  De gerechtsdeurwaarder mag zijn werkzaamheden verrichten vanaf ‘s morgens 7.00 uur tot ‘s avonds 20.00 uur, gedurende zes dagen per week, tenzij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank verlof heeft gegeven om op alle dagen en uren beslag te mogen leggen. In Artikel 64 lid 2 Rv is bepaald dat een deurwaarder geen exploot mag doen op een zondag of op een algemeen erkende feestdag.

 • Op welke dagen in 2023 mogen er geen ambtshandelingen worden verricht?

  Bij Koninklijk Besluit worden jaarlijks bepaalde dagen gelijkgesteld met een algemeen erkende feestdag, derhalve zijn ook deze dagen explootvrij.

  De explootvrije dagen conform de Algemene Termijnenwet en Koninklijk Besluit in 2023 zijn: 

  Goede Vrijdag 7 april 2023
  Tweede Paasdag 10 april 2023
  Koningsdag 27 april 2022
    28 april 2023
  Bevrijdingsdag 5 mei 2023
  Hemelvaartsdag 18 mei 2023
  Dag na Hemelvaart 19 mei 2023
  Tweede Pinksterdag 29 mei 2023
  Eerste kerstdag 25 december 2023
  Tweede kerstdag 26 december 2023

  Op deze dagen mogen wij geen reguliere ambtshandelingen verrichten. Het is goed om vooraf met ons kantoor te overleggen als u rondom deze dagen toch een ambtshandeling wilt laten verrichten.

  Wilt u toch een ambtshandeling laten verrichten? U kunt een bijzonder verlof bij de Voorzieningenrechter aanvragen zodat wij op deze explootvrije dagen met toestemming van de Voorzieningenrechter wel ambtshandelingen voor u mogen verrichten.

 • Wat zijn de tarieven voor ambtshandelingen in 2023?

  Elke ambtshandeling kent een tarief dat wettelijk is vastgelegd en jaarlijks opnieuw wordt bepaald. Het meest recente overzicht van dit Besluit Tarieven Ambtshandelingen Gerechtsdeurwaarders (BTAG) is te vinden op de website van de KBvG. Klik hier om naar het overzicht te gaan.

 • Binnen welke termijn moet mijn ambtshandeling worden verricht?

  De wet kent zowel procesrechtelijke vereisten als vereisten aan exploten binnen welke termijn deze verricht moeten worden. Zuyd Groep heeft van de meest voorkomende termijnen een handig overzicht gemaakt. U kunt dit overzicht hier downloaden. 

Terug naar boven